ClearOS 6

ClearOS det fria alternativet.
Med denna server kan du få allt från firewall till Mail server.
Väldigt stabil och pålitlig.

Zentyal 5

Directory & Domain Server
Ger inbyggd kompatibilitet med Microsoft Active Directory®, så att du kan ansluta Microsoft®-klienter till en domän och hantera dem enkelt.

E-Postserver
Ger en mailserver tillsammans med webbmail och synkronisering till mobila enheter via ActiveSync.

Brandvägg
Ger tillförlitlig och säker Internetåtkomst medan du hjälper till att hantera trafik- och hastighetsnavigering.

Infrastruktur Server
Förena och låter dig enkelt hantera all grundläggande nätverksinfrastruktur.Dessa två lösningar kan fås med eller utan hårdvara.
Återkoppla till Pa-Data för att få pris på hårdvara och/eller installation.