Information om GDPR

The General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen gäller i hela Europeiska Unionen för att skapa en likvärdig nivå för skydd av personuppgifter.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Den 25 maj ersattes den dåvarande personuppgiftslagen, PUL, med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som företag måste tillgodose. På grund av detta har vi tagit fram nya riktlinjer som följer den nya förordningen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Data vi samlar in

Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, ordrar, fakturor, nyhetsbrev m.m i den löpande affärsverksamheten.

Vi samlar in personuppgifter som Du frivilligt tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, nyhetsbrev eller då du kommunicerar med oss på andra sätt. De uppgifter vi samlar inkluderar ditt namn, organisationsnummer, personnummer (vid enskild firma eller privatkund), postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom vid sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

Användning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter används för att skicka information till dig om offerter, ordrar, fakturor samt infobrev och nyhetsbrev.

Vi behåller historik om kunder vi tidigare haft kontakt med. Vi använder sessionscookies i vår e-handel så att den ska fungera. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller gör på annat sätt datan runt dig tillgängliga för tredje part.

Skäl för att använda dina personuppgifter

Dina personuppgifter använder vi för att upprätthålla säkra affärsrelationer och för att kunna kommunicera med dig som ditt företags kontakperson. I våra affärskontakter följer vi gällande lagar och rättsliga rättigheter och friheter.

Delning av informationen

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter i företaget. Ibland kan vi däremot behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, t. ex. transportörer.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är vår kund. Om du avregistrerar dig avslutar vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet

Vi granskar regelbunder våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång.

Dina rättigheter

Du kan när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter som PA-DATA har gällande dig. Om någon uppgift är felaktig kan du be oss ändra den. Låt oss även få veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter. Du kan också göra ett utdrag av dem. Du kan när som helst välja att avregistrera dig. I samband med detta upphör databehandlingen för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register. 

Information om GDPR

The General Data Protection Regulation

Dataskyddsförordningen gäller i hela Europeiska Unionen för att skapa en likvärdig nivå för skydd av personuppgifter.

För oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina uppgifter. Den 25 maj ersattes den dåvarande personuppgiftslagen, PUL, med EU:s dataskyddsförordning GDPR. Den nya förordningen innebär att alla personer i Europa har nya rättigheter som vi som företag måste tillgodose. På grund av detta har vi tagit fram nya riktlinjer som följer den nya förordningen där vi beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter.

Data vi samlar in

Vi lagrar personuppgifter för att kunna sköta offerter, ordrar, fakturor, nyhetsbrev m.m i den löpande affärsverksamheten.

Vi samlar in personuppgifter som Du frivilligt tillhandahåller oss vid förfrågningar, order, nyhetsbrev eller då du kommunicerar med oss på andra sätt. De uppgifter vi samlar inkluderar ditt namn, organisationsnummer, personnummer (vid enskild firma eller privatkund), postadress, e-postadress, telefonnummer, jobbtitel och annat som vi behöver för att samarbetet ska fungera på bästa sätt. I vissa fall har dina personuppgifter hämtats från andra källor såsom vid sökningar via sökmotorer och ditt företags webbplats.

Användning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter används för att skicka information till dig om offerter, ordrar, fakturor samt infobrev och nyhetsbrev.

Vi behåller historik om kunder vi tidigare haft kontakt med. Vi använder sessionscookies i vår e-handel så att den ska fungera. Vi varken säljer, hyr ut, distribuerar eller gör på annat sätt datan runt dig tillgängliga för tredje part.

Skäl för att använda dina personuppgifter

Dina personuppgifter använder vi för att upprätthålla säkra affärsrelationer och för att kunna kommunicera med dig som ditt företags kontakperson. I våra affärskontakter följer vi gällande lagar och rättsliga rättigheter och friheter.

Delning av informationen

Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina personuppgifter i företaget. Ibland kan vi däremot behöva dela vissa personuppgifter med våra leverantörer, t. ex. transportörer.

Lagring

Dina personuppgifter sparas för angivna ändamål så länge du är vår kund. Om du avregistrerar dig avslutar vi databehandlingen och tar bort dina personuppgifter från vårt kundregister. Bokföringsmaterial kastas efter 7 år enligt gällande lag.

Säkerhet

Vi granskar regelbunder våra rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och för att skydda dina personuppgifter mot förluster och mot obehöriga personers tillgång.

Dina rättigheter

Du kan när som helst och utan kostnad få information om de personuppgifter som PA-Data har gällande dig. Om någon uppgift är felaktig kan du be oss ändra den. Låt oss även få veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter. Du kan också göra ett utdrag av dem. Du kan när som helst välja att avregistrera dig. I samband med detta upphör databehandlingen för ovan angivna ändamål och vi tar bort dina personuppgifter från vårt register. Avregistrering sker genom att maila oss på info@pa-data.se

Vi hoppas på fortsatt goda affärskontakter med er.